رد کردن لینک ها

استئارات روی

نام محصول :

استئارات روی

نام انگلیسی : 

 zinc stearate

فرمول شیمیایی استئارات روی :

C36H70O4Zn

روی سبک                                                                                     COD : Zn201

Solid Physical form at room temperature
Powder Appearance
White Colour
120 c˚ Melting point
180 g/l Bulk density
Max 2 % Watere content
0.5-1.0 Free fatty acid %
12-15 Ash content%
11 Zn content%

 

روی سنگین                                                                                    COD : Zn202

Solid Physical form at room temperature
Powder Appearance
White Colour
120-125 c˚ Melting point
350 g/l Bulk density
Max 0.5 % Watere content
0.5-1.0 Free fatty acid %
12-15 Ash content%
11 Zn content%
  1. پلاستیک

  2. لاستیک
  3. پلیمر

  4. مستربچ

در میان روان کننده ها، استئارات روی fanchem zinc steararte یک افزودنی بسیار مهم در تولید و فرایند پلیمر ها است. این ماده به عنوان روان کننده داخلی در پودرهای قالب ریزی و به عنوان روان کننده قالب و… استفاده می شود.

برخی از کاربردهای استئارات روی :

  1. عامل روان کننده خارجی در صنایع پلاستیک و پلیمر
  2. عامل مات کننده انواع پلاستیک و پلیمر
  3. عامل دیسپرس ، آزاد کننده و پخش کننده رنگ در انواع مستر بچ
  4. عامل سنباده خوری در سیلات
بازگشت به بالای صفحه