رد کردن لینک ها

استئارات سدیم

نام محصول :

استئارات سدیم

نام انگلیسی : 

SODIUM STEARATE

فرمول شیمیایی استئارات سدیم :

C18H35NaO2

استئارات سدیم                                                                                  COD : NA601

Value properties
0.5 – 1 %Free fatty acid
Max 21 %Ash
Max 1.5 %Moisture
200 c˚ Melting Point
300 g/l Apparent Density
  1. چربی گیر و زنگبر

  2. عامل پخت لاستیک

  3. پودر کشش

  4. افزودنی غذائی

استئارات سدیم  غلظت دهنده محیط آبی است 
استئارات سدیم  عامل پخت در صنعت لاستیک
استئارات سدیم  ضد چربی و ماده اولیه چربی زدا هاست 
استئارات سدیم  ماده اولیه انواع صابون و شوینده  

بازگشت به بالای صفحه