رد کردن لینک ها

نیترات ها

نتیرات سدیم

سدیم نیترات یک ترکیب شیمایی با فرمول NaNO3 است. معادن زیادی از این نمک در شیلی و پرو قرار دارند این ماده سفید به مقدار زیاد در آب حل می‌شود. این ماده همچنیننیتراتین نیز نامیده می‌شد.

نیترات پتاسیم

پتاسیم نیترات یا شوره یک ترکیب شیمیایی با فرمول KNO3 است. این ماده در محل‌هایی مانند دیوارهٔ غارها بصورت طبیعی به شکل گرد سفیدرنگی وجود دارد.

نیترات مس 3 آبه

نیترات مس (II)  با فرمول شیمیایی Cu(NO3)2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۸۶۱۶ است؛ که جرم مولی آن 187.5558  می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، کریستال‌های آبی است.

نیترات منیزیم

نیترات منیزیم با فرمول شیمیایی Mg(NO۳)۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۵۲۱۲ است. که جرم مولی آن 148.30 می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد بلوری سفید است.

نیترات نیکل

نیترات نیکل(II) (به انگلیسی: Nickel(II) nitrate) با فرمول شیمیایی Ni(NO3)2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 25736 است. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سبز زمردی است.

نیترات باریم

نیترات باریم   (به انگلیسی: Barium nitrate)   با فرمول شیمیایی Ba(NO۳)۲ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۲۶۱٫۳۳۷ g/mol می‌باشد.

نیترات استرانیوم

نیترات استرانسیم با فرمول شیمیایی Sr(NO۳)۲ یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۲۱۱٫۶۳ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای دستگاه بلوری مکعبی خاکستری است.

بازگشت به بالای صفحه