رد کردن لینک ها

از جمله تولیدات این مجموعه می توان به تولید استئارات های روی ,کلسیم , سدیم , منیزیم , آلومینیوم ، باریم و پتاسیم نیزاشاره کرد.مجموعه نادرشیمی تنها محدود به بازار های داخلی نبوده و با تمرکز بر خارج نیز توانستنه گام های شایسته ای را در عرصه ی صادرات محصولات شیمیایی تولیدی بردارد.

محصولات تولیدی

استئارات ها

برای مشاهده محصولات استئارات نادرشیمی کلیک کنید

مشاهده محصولات

سولفات ها

برای مشاهده محصولات سولفات نادرشیمی کلیک کنید

مشاهده محصولات

استات ها

برای مشاهده محصولات استات نادرشیمی کلیک کنید

مشاهده محصولات

نیترات ها

برای مشاهده محصولات نیترات نادرشیمی کلیک کنید

مشاهده محصولات

محصولات تولیدی

اسید استئاریک

برای مشاهده محصول اسید استئاریک نادرشیمی کلیک کنید

مشاهده محصولات
بازگشت به بالای صفحه