رد کردن لینک ها

استئارات سرب

نام محصول :

استئارات سرب

نام انگلیسی : 

LEAD STEARATE

فرمول شیمیایی استئارات سرب :

C36H70O4Pb

استئارات سرب                                                                                 COD : PB801

Value properties
Max 1 %Free fatty acid
29-31 %Ash
Max 1 %Moisture
400 g/l Apparent Density

صنایع اکستروژن

استئارات سرب پودری سفید رنگ است که در صنعت اکستروژن به عنوان روان کننده و پایدارکننده حرارتی استفاده می شود. این محصول قابل استفاده در رنج گسترده ای از محصولات صنعت اکستروژن است که باید با توجه به سایر مواد اولیه انتخاب و در فرمولاسیون مورد استفاده قرار گیرد.

به عنوان روان کننده در فرایند تولید مصنوعات پی وی سی و به عنوان پایدارکننده حرارتی در فرایند تولید مصنوعات پی وی سی بکار میرود.

بازگشت به بالای صفحه