رد کردن لینک ها

استئارات کادمیوم

نام محصول :

استئارات کادمیوم

نام انگلیسی : 

CADMIUM STEARATE

فرمول شیمیایی استئارات کادمیوم :

C36H70CdO4
بازگشت به بالای صفحه