رد کردن لینک ها

استئارات آلومینیوم

نام محصول :

استئارات آلومینیوم

نام انگلیسی : 

Aluminum monostearate

فرمول شیمیایی استئارات آلومینیوم :

C18H37AlO4

استئارات آلومینیوم                                                                              COD : AL401

Value properties
Max 1.0 %Free fatty acid
Max 9.0 %Ash
Max 3 %Moisture
136-140c˚ Melting Point
260 g/l Apparent Density
  1. لاک و براق کننده
  2. گریس و روانساز
  3. رنگ
  1. استئارات آلومینیوم عامل ضد فوم
  2. استئارات آلومینیوم عامل غلظت دهنده پایه حلال
  3. استئارات آلومینیوم  تغلیظ نفت بی بو ، حلال 402 ، پارافین مایع
  4. استئارات آلومینیوم عامل آب گریز 
  5. استئارات آلومینیوم عامل غلظت دهنده برای گریس و روانساز  – ماده اولیه ساخت گریس بر پایه آلومینیوم
بازگشت به بالای صفحه